top of page
Siyaset Bilimci Murat BARIŞ

Murat BARIŞ

Siyaset Bilimci

  • Liknedin
  • X
  • Facebook
  • Instagram

Çalışma Alanları

Kamu Politikaları ve Karar Alım Süreçleri: Nasıl politika yapılacağı ve politika yapım süreçlerinde hangi faktörlerin etkili olduğunu. Politika yapma süreçlerini analiz ederken çıkan politika sonuçlarını incelemek.

Karşılaştırmalı Siyaset: Farklı ülkelerin siyasi sistemlerini ve kurumlarını karşılaştırarak benzerlikleri ve farklılıkları anlamaya çalışmak. Bu alandaki, demokrasi, otoriter rejimler, devrimler gibi konuları incelemek.

Uluslararası İlişkiler: Devletler arası ilişkileri, uluslararası kuruluşları, küresel güvenlik ve ekonomik işbirliğini incelemek. Uluslararası ilişkilerde diplomasi, uluslararası hukuk, savaş ve barış gibi konuları araştırmak.

Siyasi Teori: Siyasi felsefe ve düşünce tarihi ışığında devletin doğasını, haklar, özgürlük, adalet, demokrasi gibi kavramlar üzerinden klasik ve çağdaş siyasi filozofların eserlerini analiz etmek.

Toplumsal Hareketler ve Siyasi Katılım: Toplumsal hareketlerin, protestoların, seçimlerin ve diğer siyasi katılım biçimlerinin nedenlerini, dinamiklerini ve sonuçlarını incelemek.

Siyasi Ekonomi: Siyasi süreçlerin ekonomik faktörlerle nasıl etkileşime girdiğini ve devletin ekonomiye müdahalesinin sonuçlarını incelemek.

Siyaset Sosyolojisi: Siyasetin toplum içindeki rolünü ve siyasetin sosyal yapılar üzerindeki etkisini incelemek.

Ulusal ve Bölgesel Politika: Amerika, Güney Amerika, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa ve Rusya'nın politik süreçleri ve dinamiklerini araştırmak.

Popülizm ve Siyaset: Popülizm Siyasetçiler, Siyasi Partiler, Kurumlar ve Seçmenler üzerindeki etkilerini incelemek.

bottom of page